Presnosť

Proces výroby je plne automatický,

čiže neovplyvniteľný obsluhou čo do množstva i kvality.

Kvalita

Betón podlieha pravidelnej kontrole a certifikácii

podľa platných slovenských i európskych noriem.

Tradícia

Betón ktorý dodávame pochádza výlučne od slovenských firiem,

firiem s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami.

O nás

Betón predávame, prepravujeme a prečerpávame pumpami na domiešavačoch PUMIX.

Betón predávame, prepravujeme a prečerpávame pumpami na domiešavačoch PUMIX.