Čo obsahuje betón.

02.04.2023

Betón je veda, preto môže obsahovať veci, o ktorých ani netušíte.

Skladá sa z:

pojiva napr. cementu ale aj vápna, asfaltu, dechtu, magnezitu (xylolitové podlahy), makromolekulové živice (plastbetón), sadry (zvukovo izolačné priečky) a pod. Betón s vysokým obsahom cementu sa nazýva mastný, s nízkym obsahom cementu chudobný.

plniva napr. anorganické prírodné materiály ako piesok a kamenivo, ale aj umelé: škvara, troska, keramzit a niektoré organické materiály napr. drevené piliny, pazderie, korok, rašelina a pod. Plnivá môžu mať rôznu frakciu.

vody
prísad
prímesi


U nás najčastejšie vyrábaný betón obsahuje cement, kamenivo, piesok, vodu a prísady na vylepšenie vlastností.