Cenník betónu
Sem vložte podnadpis

Tu uvádzame ceny najzákladnejších betónov v Prešove a Košiciach, kde pôsobíme. Určite ale zavolajte pre upresnenie ponuky, či prípadné zmeny cien.

Druh                                    Cena

                              bez DPH     s DPH 

Betón C12/15          39,17             47,00

Betón C16/20        40,00           48,00

Betón C20/25       42,92            51,50

Betón C25/30       45,42            54,50

Betón CB 3           50,83             61,00

Doprava /km           2,00              2,40

Čerpanie / hod      80,00           96,00

Druh                                                                Cena

                                                        bez DPH                  s DPH

Betón C12/15                                    43,33                       52,00

Betón C16/20                                   50,83                      53,00

Betón C20/25                                  46,67                       56,00

Betón C25/30                                  50,00                      60,00

Betón CB 3                                       52,50                      63,00

Doprava /km                                       2,00                        2,40

Čerpanie / hod                                  65,00                     78,00