Ceny najzákladnejších betónov a služieb v Košiciach
Sem vložte podnadpis

Cenník betónu Košice 2020

Stálym zákazníkom a firmám poskytneme ďalšiu zľavu. 

Betón C12/15

s DPH                                                  00,00 €

ceny na rok 2020 budú známe začiatkom marca 

Betón C16/20

s DPH                                                  00,00 €

Betón C25/30

s DPH                                                  00,00 €

Doprava / km

s DPH                                                     2,40 €

2,00 €

Čerpanie betónu domiešavačom s pumpou 28 metrov

s DPH                                                   96,00 €

80,00 €

+421 948 292 151