Ceny najzákladnejších betónov a služieb v Prešove
Sem vložte podnadpis

Cenník betónu  Prešov 2020

Stálym zákazníkom a firmám poskytneme ďalšiu zľavu.

Betón C12/15

s DPH                                                        00,00 €

ceny na rok 2020 budú známe začiatkom marca

Betón C16/20

s DPH                                                        00,00 €

Betón C25/30

s DPH                                                        00,00 €

Doprava betónu /km

s DPH                                                           2,40 €

2,00 €

Čerpanie betónu domiešavačom s pumpou

s DPH                                                         90,00 €

75,00 €

+421 948 151 292