Ceny najzákladnejších betónov a služieb v Prešove
Sem vložte podnadpis

Cenník  Prešov

Betón C12/15

s DPH                                                        52,50 €

   43,75 €

Betón C16/20

s DPH                                                        53,50 €

44,58 €

Betón C25/30

s DPH                                                        60,00 €

50,00 €

Doprava betónu /km

s DPH                                                           2,40 €

2,00 €

Čerpanie betónu domiešavačom s pumpou

s DPH                                                         78,00 €

65,00 €

+421 948 151 292 

Kontakt