Druhy betónu.

11.09.2023

Existuje viacero druhov betónov, pokúsime sa Vám ich priblížiť.


Suchý betón /polosuchý, zavlhnutý, sypký/ je betón, ktorý je v sypkom stave a  prepravuje sa na korbe nákladného vozidla. Na rozdiel od normálne spracovanej betónovej zmesi sa do suchého betónu pridáva malé percento vody. Najčastejšie sa používa pri zakladaní obrubníkov, alebo pod zámkovú dlažbu, vo veľkom pri výstavbe diaľnic ako podkladný betón (stabilizácia) pod asfaltový koberec. Pri ukladaní suchého betónu sa sype priamo z korby nákladného auta do finišera, ktorý ukladá rovnomerne hrubé vrstvy. Po uložení sa valcuje a postrekuje vodou pre lepšiu pevnosť. 

POZOR! Keďže sa pridáva pri miešaní voda, nie je možné ho skladovať dlhšiu dobu. Doba spracovania závisí od počasia a pohybuje sa  od 2 do 4 hodín !

Prostý betón je betón bez pridanej výstuže. Je najčastejšie na stavbách používaný, či už ako betón základov, výplň tvárnic alebo ako podkladný betón. Prepravuje sa domiešavačmi, čerpá sa čerpadlami. 

Železobetón vzniká pridaním armovacej výstuže do prostého betónu. Používajú sa napríklad roxoxy, kari siete a podobne. Takýto betón sa používa pri celej stavbe domov, alebo iných stavieb, či už na základové dosky, stropy, stužujúce vence, alebo aj základy a základové plávajúce dosky.


Predpätý betón je prefabrikovaný železobetón. Takýto betón sa vyrába tak, že výstuž sa v debnení mechanicky natiahne na požadované hodnoty. Do debnenia sa pridá betónová zmes a celá zmes sa v debnení vibruje. Po stuhnutí sa natiahnutá oceľová výstuž uvoľní a vznikne predpätie. Má vyššiu pevnosť v tlaku a používa sa najmä pri výstavbe mostov.

Drátkobetón /vláknobetón/ je betón s prímesou výstuže z oceľových, alebo iných vlákien, ktoré upravujú jeho vlastnosti. Výstuž nahrádza pracné armovanie, pridáva sa do betónu pri výrobe a musí sa poriadne premiešať, aby sa rozptýlila rovnomerne. Používa sa na podlahy s vysokým zaťažením (priemyselné podlahy) a pre spevnené plochy (parkoviská). 

Ľahčené druhy betónov  sú betóny do ktorých sa primiešava perlit, alebo granulovaný polystyrén - EPS, prípadne iný materiál na zníženie hmotnosti, pri zachovaní objemu.  Sú používané hlavne na odľahčenie a izoláciu podláh, striech, alebo aj stropov.

Ostatné druhy: prevzdušnený betón, pórovitý betón/drenážny betón (pre odvodňovacie systémy) a mnoho iných.


Kto si myslí, že betón je len jednoduchá vec, nemal by s ním pracovať! :) 

Taktiež pamätajte, že strechu, kachličky, okná si vymeníte hocikedy, ale základy domu nie.