Príručka betonára

29.03.2024

Príručka betonára zahŕňa dôležité informácie obsiahnuté v normách týkajúcich sa betónu, technológie betónu, jeho navrhovania a skúšania.

Informácie sú prevzaté z noriem : STN EN 206-1:2002, z národnej prílohy Z1,STN EN 731210:2006 a nižšie uvedený dokument vypracovala firma Stachema Bratislava.