Výpočet spotreby betónu.

09.08.2020

Správny výpočet spotreby betónu Vám vždy ušetrí , preto uvedieme niektoré výpočty. 

!Pozor! matematický výpočet nikdy nie je skutočnosť, lyžica bágra vždy spraví širší výkop, hĺbka nieje nikdy rovnaká, nezabudnite na stredové nosné priečky, zhutnenie betónu pumpou, zatečenie/zatlačenie do kameňa, prípadne dutín tehál, čerpadlo betónu nikdy nevytlačí všetok betón, pridávajte rezervu 0,25 m3 inak budete fúrikovať, alebo vedrami nosiť.  

/počítajte v metroch a máte o starosť menej/

základy / základové pásy

celková dĺžka základov X hĺbka základov X šírka základov

príklad: 

dom ma rozmer 10x15m + 1 priečku užšej strany, výkop 60 cm široký, 90 cm hlboký.

obvod 50m + priečka 9 metrov = 59 metrov X 0,6 X 0,9 = 31,86 m3 + rezerva cca 10 % = 35 m3 betónu.


stratené debnenie/ debniace tvárnice / DT:  

počet tvárnic / počet do 1m2 X koeficient

koeficienty:       DT25 = 0,16           DT30 = 0,2                DT40 = 0,3

počet do 1m2 = 8ks štandardné tvárnice, iné podľa technického listu

príklad:

300 ks tvárnic DT30 = 300 / 8 X 0,2 = 7,5 m3 betónu

Pozor! Možno ušetríte na tvárnici užšej, ale pri zalievaní pumpou je potrebný omnoho dlhší čas a tam sa to vyrovná. Taktiež kupujte kvalitné tvárnice, vieme potom v jednom kroku zaliat bez problémov 4 rady DT30, pri DT40 dokonca 6 radov.


základová doska / deka/: 

dĺžka x šírka x výška

príklad: vyššie spomenutý dom, hrúbka dosky 15 cm , čiže 10 x 15 x 0,15 = 22,5 m3 + rezerva

Pozor! Nikdy nebude podklad rovný úplne a 1 cm Vám v tomto prípade spraví 1,5m3, taktiež betón tým že padá z pumpy je zhutnený  a zároveň aj zatlačený do kameňa, čiže tu treba počítať z rezervou. A ak si myslíte, že stiahnete dobre deku o hrúbke 10 cm, tak veľa šťastia.


Stužujúci veniec: 

výpočet  je rovnaký ako pri základových pásoch, pri tehle pozor na zatečenie do dutín, taktiež pozor na zostatok v koši betónpumpy


Prefafrikované a keramické stropy, durisol, velox, a iné:  

spotrebu betónu nájdete v technickom liste, alebo kladacom pláne


Ak máte problém s výpočtom, alebo si nieste istý, zavolajte nám, pomôžeme radi.