Výpočet spotreby betónu.

11.09.2023

Správny výpočet spotreby betónu Vám vždy ušetrí , preto uvedieme niektoré výpočty. 


!Pozor! matematický výpočet nikdy nie je skutočnosť, lyžica bágra vždy spraví širší výkop, hĺbka nie je nikdy rovnaká, nezabudnite na stredové nosné priečky, zhutnenie betónu pumpou, zatečenie/zatlačenie do kameňa, prípadne dutín tehál, čerpadlo betónu nikdy nevytlačí všetok betón, pridávajte rezervu min. 0,25 m3.  

/počítajte v metroch a máte o starosť menej/ alebo nám zavolajte a vypočítame Vám množstvo aj cenu

základy / základové pásy

celková dĺžka základov X hĺbka základov X šírka základov

príklad: 

dom ma rozmer 10x15m + 1 priečku užšej strany, výkop 60 cm široký, 90 cm hlboký.

obvod 50m + priečka 9 metrov = 59 metrov X 0,6 X 0,9 = 31,86 m3 + rezerva cca 10 % = 35 m3 betónu.


stratené debnenie/ debniace tvárnice / DT:  

počet tvárnic / počet do 1m2 X koeficient

koeficienty:       DT25 = 0,16           DT30 = 0,2                DT40 = 0,3

počet do 1m2 = 8ks štandardné tvárnice, iné podľa technického listu. POZOR, spotreba betónu sa môže líšiť, každý výrobca uvádza vlastné spotreby, taktiež sa líši spotreba pri tvárniciach typu H a typu zámok-drážka.

príklad:

300 ks tvárnic DT30 = 300 / 8 X 0,2 = 7,5 m3 betónu

Pozor! Možno ušetríte na tvárnici užšej, ale pri zalievaní pumpou je potrebný omnoho dlhší čas a tam sa to vyrovná. Taktiež kupujte kvalitné tvárnice,  isto ušetríte čas pri ukladaní a my vieme potom v jednom kroku zaliať bez problémov 4 rady DT30, pri DT40 dokonca 6 radov.


základová doska / deka/: 

dĺžka x šírka x výška

príklad: vyššie spomenutý dom, hrúbka dosky 15 cm , čiže 10 x 15 x 0,15 = 22,5 m3 + rezerva

Pozor! Nikdy nebude podklad rovný úplne a 1 cm Vám v tomto prípade spraví 1,5m3, taktiež betón tým že je čerpaný pumpou sa zhutňuje  a zároveň aj zatláča do kameňa, čiže tu treba počítať s rezervou. 


Stužujúci veniec: 

výpočet  je rovnaký ako pri základových pásoch, pri tehle pozor na zatečenie do dutín, taktiež pozor na zostatok cca 0,25m3 v koši čerpadla betónu.


Výpočet spotreby pre veniec z porfix U-profilov:

šírka U-profilu 250mm = 0,013 m3 / kus (0,026 m3 bežný meter)

šírka U-profilu 300mm = 0,017 m3 / kus (0,034 m3 bežný meter)

šírka U-profilu 375mm = 0,019 m3 / kus (0,038 m3 bežný meter)


Prefafrikované a keramické stropy, durisol, velox, a iné:  

spotrebu betónu nájdete v technickom liste, alebo kladacom pláne


Výpočet spotreby betónu závisí na konkrétnom stavebnom projekte a jeho požiadavkách. Je dôležité zohľadniť určitý stupeň straty betónu počas miešania, transportu a liatia. Toto číslo sa pohybuje medzi 5 % až 10 %, v závislosti od podmienok práce.

Je dôležité mať na pamäti, že presný výpočet spotreby betónu môže byť zložitý, a preto je odporúčané spolupracovať s inžinierskym odborníkom alebo konzultovať s miestnym dodávateľom betónu, ktorý môže poskytnúť presné informácie a pomôcť s výpočtom. Taktiež je nutné zvážiť dodatočné faktory, ako je rezerva na zbytok betónu, aby sa zabránilo nedostatku materiálu počas stavby.

Zavolajte a môžete rovno objednať, alebo sa poradiť.