Zloženie betónu.

11.09.2023

Betón je veda, preto môže obsahovať veci, o ktorých ani netušíte, alebo môže byť úplne obyčajný. 

Betón je kompozitný stavebný materiál, ktorý sa skladá z niekoľkých zložiek a má rôzne vlastnosti a triedy v závislosti od použitia. Tu je prehľad niektorých z týchto vlastností, tried a zložiek betónu:

Zloženie betónu:

  1. Cement: Cement je základnou zložkou betónu. Najčastejšie sa používa portlandský cement, ktorý sa vyrába z vápenca a ílnej hlinky.

  2. Voda: Voda je potrebná na hydratáciu cementu a tvorbu betónovej matrice. Správne množstvo vody je dôležité pre správne vlastnosti betónu.

  3. Štrk alebo piesok: Štrk a piesok slúžia ako náplň v betóne a dodávajú mu mechanickú pevnosť. Ich veľkosť a zloženie môže ovplyvniť vlastnosti betónu.

  4. Prídavné látky (aditíva): Môžu sa pridávať rôzne aditíva, ako sú plastifikátory, zvyšovače pevnosti, prísady na zlepšenie odolnosti voči mrazu a iné, aby sa dosiahli požadované vlastnosti betónu.